Follow by Email

സ്ത്രീകള്‍ എങ്ങിനെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്ന് പുരുഷന്‍ നിഷ്ക്കര്‍ഷിക്കുന്നത് ശരിയോ? അല്ലെങ്കില്‍ തിരിച്ചും?

Sunday, January 21, 2018

KERALA PSC FB Page

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ നമ്മുക്ക് തസ്തികയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും മറ്റും വിവരങ്ങളും എളുപ്പം അറിയുവാൻ സാധിക്കും. ഗവണ്മെന്റ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ. ഷെയർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
Kerala PSC (Official)
👉🏽 https://www.facebook.com/Kerala-Public-Service-Commission-…

Important Points Regarding Service Rules


Important Points Regarding Service RulesMonday, November 06, 2017

WhatsApp adds new ‘Delete for Everyone’ feature: Here’s how to use this

WhatsApp adds new ‘Delete for Everyone’ feature: Here’s how to use this
WhatsApp 'Delete for Everyone' feature that allows users to delete sent messages is now rolling out to all users, a week after it trickled out to select users of the app. The feature lets people call back messages sent on individual chats as well as WhatsApp groups, and is available across different platforms, such as Android, iPhone and Windows Phone. One of the biggest use cases of the Delete for Everyone feature can be when you send a message to the wrong chat or if the message sent contains a mistake. It is the latest feature added to WhatsApp in a long list of features introduced this year, and is biggest change to the chat app since blue ticks.
The Facebook-owned service confirms messages that have been successfully deleted for everyone will be replaced with "This message was deleted" in your recipients' chats. Similarly, if you see "This message was deleted" in a chat, it means that the sender deleted their message for everyone.
How to get WhatsApp 'Delete for Everyone' feature, and how it works
·         Make sure you the latest version of WhatsApp is downloaded on your phone. The recipient must also have the latest version installed for the Delete for Everyone feature to work.
·         Select the message(s) you want to delete
·         Tap the delete/ trash icon on the screen
·         Now the dialogue box will show the new option Delete for Everyone
Once you hit the Delete for Everyone dialogue box, the sent message will be replaced with "You deleted this message". Also, remember that the feature will not work if the other person is not on the latest version of WhatsApp; in this case, recipients may see the message before it's deleted or if deletion was not successful.
WhatsApp says that the feature will be applicable only if the user is quick enough. The company explains that users can only delete messages for everyone for up to seven minutes after sending. This means that once seven minutes have passed, there is no way to delete messages for everyone.
Apart from 'Delete for Everyone', WhatsApp has renamed the regular delete option, calling it Delete for Me. This, as before, allows users to delete the message they've sent or received from the device. However, this will have no effect on the recipients' chats. This feature will not change anything on the recipients end and they can continue seeing the messages in their chat screen.
To delete messages for yourself, users can head to the chat containing the message they wish to delete and tap and hold the message to delete multiple messages at once. In this case, users will have to use tap Delete (the trash icon) at the top of the screen, and then select Delete for Me.

Thursday, July 20, 2017

List of Y Cities for House Rent Allowance (HRA) in 7th CPC

 
The list of Y Cites for HRA in th CPC based on Finmin Order is provided below.

The Cities were classified as ‘X’, “Y” and “Z” for the purpose of HRA according to the Order No.2/5/2014-E.II(B) dated 21st July 2015 issued by Department of Expenditure, Minsitry of Finance

Initially 16% of basic Pay will be paid as HRA component in Monthly salary. When the percentage DA Reaches 25% the HRA will be revised as 18%. After DA reaches 50% again the HRA will be increased to 20%.

S. No
States/ Union Territories
Citites Classified as “X”
1
Andhra Pradesh / Telangana
Vijayawada (UA), Warangal (UA), Greater Visakhapatnam (M.Corpn), Guntur (UA), Nellor (UA)
2
Assam
Guwahati (UA)
3
Bihar
Patna (UA)
4
Chandigarh
Chandigarh (UA)
5
Chhattisgarh
Durg-Bhilai Nagar (UA), Raipur (UA)
6
Gujarat
Rajkot (UA), Jamnagar (UA), Bhavnagar (UA), Vadodara (UA), Surat (UA)
7
Haryana
Faridabad*(M.Corpn.), Gurgaon*(UA)
8
Jammu & Kashmir
Srinagar (UA), Jammu (UA)
9
Jharkhand
Jamshedpur (UA), Dhanbad (UA), Ranchi (UA), Bokaro Steel City (UA)
10
Karnataka
Belgaum (UA), Hubli-Dharwad (M.Corpn.), Mangalore (UA), Mysore (UA), Gulbarga (UA)
11
Kerela
Kozhikode (UA), Kochi (UA), Thiruvanathapuram (UA), Thrissur (UA), Malappuram (UA), Kannur (UA), Kollam (UA)
12
Madhya Pradesh
Gwalior (UA), Indore (UA), Bhopal (UA), Jabalpur (UA), Ujjain (M. Corpn)
13
Maharashtra
Amravati (M. Corpn.), Nagpur (UA), Aurangabad (UA), Nashik (UA), Bhiwandi (UA), Solapur (M. Corpn), Kolhapur (UA), Vasai-Virar City (M. Corpn.), Malegaon (UA), Nanded-Waghala (M. Corpn.), Sangli (UA)
14
Odisha
Cuttack (UA), Bhubaneshwar (UA), Raurkela (UA)
15
Puducherry
Puducherry/ Pondicherry (UA)
16
Punjab
Amristar (UA), Jalandhar (UA), Ludhiana (M. Corpn.)
17
Rajasthan
Bikaner (M. Corpn.), Jaipur (M. Corpn.), Jodhpur (UA), Kota (M. Corpn.), Ajmer (UA)
18
Tamil Nadu
Salem (UA), Tiruppur (UA), Coimbatore (UA), Tiruchirappalli (UA), Madurai (UA), Erode (UA)
19
Uttar Pradesh
Moradabad (M. Corpn.), Meerut (UA), Ghaziabad*(UA), Aligarh (UA), Agra (UA), Bareilly (UA), Lucknow (UA), Kanpur (UA), Allahabad (UA), Gorakhpur (UA), Varanasi (UA), Saharanpur (M. Corpn.), Noida*(CT), Firozabad (NPP), Jhansi (UA)
20
Uttarakhand
Dehradun (UA)
21
West Bengal
Asansol (UA), Siliguri (UA), Durgapur (UA)

Monday, June 26, 2017

Clean Temporary files Automatically while Shutting down in Windows

Clean Temporary files Automatically while Shutting down in Windows

 

Bat files:
You can use the below command to delete temp files using below command:

cd C:\Users\mn\AppData\Local\Temp
echo y | del *
cd C:\Windows\Temp
echo y | del *
exit

Change the user name to yours and save as bat file.


Procedure:

You can create a local computer policy on Windows. 


1) Run gpedit.msc to open the Group Policy Editor,

2) Navigate to Computer Configuration | Windows Settings | Scripts (Startup/Shutdown).

Friday, June 23, 2017

Procedure to link India Post mail ID for getting unlimited space - MicrosoOutlook ft

Procedure to link India Post mail ID for getting unlimited space - MicrosoOutlook ft
 
Microsoft Outlook procedure to link indiapost mail ID for getting unlimited space.

1. Open Outlook program from microsoft office from start option.

2. click on next

3. would you like to configure email account--> click on yes --> Next

4. Click on manually configure server setting --> Next

5. Click on Internet Email --> Next

6. Your Name - enter name of office e.g- Nagpur GPO

7.E-mail Address- nagpurgpo@indiapost.gov.in

8. Incoming mail server- outlook.indiapost.gov.in

9. Outcoming mail server- outlook.indiapost.gov.in

10.User name- nagpurgpo@indiapost.gov.in

11. Password- ***** email id Password

12. Click on More setting

13. click on outgoing server tab- check on My outgoing server require authentication

14. Click on advance tab- Incoming server- 995 , check on This server require encrypted connection, Outgoing server- 465

15. check all on delivery option- select days 10

16. Click on ok --> Next

17. if certificate message comes--> YES

18. Enjoy outlook

19. to send email - click on new.
 

Friday, May 19, 2017

Model calculation for a Pre-2006 HSG-II Pensioner retired in 30.06.2004


Model calculation for a Pre-2006 HSG-II Pensioner retired in 30.06.2004: 


1) Basic pay on date of retirement on 30.06.2004: 7850/-
2) Notional pay fixed on 1.1.2006: 7850 x 1.86 = 14610/-
3) Adding appropriate GP: 14610 + 4200 = 18810/-
4) Notional pay fixed on 1.1.2016: 18810 x 2.57 = 48341.70
5) Notional pay as per Pay Matrix of 7th CPC at Level 6: 49000/-
6) Revised pension from 1.1.2016: 24500/-
7) Basic Pension originally fixed under Option 2 from 1.1.2016: 22581/-
8) Difference in Pension (between column 6 - 7): 1919/-
9) Arrears due from 1.1.2016 to 30.04.2017 for 16 months:
1919 x 16 = 30704/- + DR due from 1.7.2016 (228/-) and 1.1.2017 (462/-) = 690/-;
So total arrears = 30704 + 690 = 31304/-.

Saturday, January 21, 2017

GDS Committee Report – Pay Scale, Fitment Factor and Arrears

GDS Committee Report – Pay Scale, Fitment Factor and Arrears


GDS oCmmittee Report – Pay Scale, Fitment Factor and Arrears


Pay scales recommended by the GDS Committee :


Authority: GDS Committee Report
Share this article :
t

BPM /ABPMs ARREAR TABLES

BPM /ABPMs ARREAR TABLES


Share this article :